پیام مدیر عامل

به نام خداوند قادر متعال که همه هر چه داریم گوشه‌ای از الطاف بیکران اوست. پروردگاری که نعمت‌های بی‌شمارش را بر بندگانش ارزانی داشته و برکت را با تلاش و حرکت همراه و همقدم نموده است. قادر متعالی که از نشانه‌های کسب رضای او خدمت به بندگان اوست و نصب‌العین قرار دادن حریم و حرمت بندگان خداوند لایزال در هر کار و هر فعالیتی بر ما و بر همگان فرض و واجب است؛ به ویژه در بخش کارآفرینی و صنعت آنچه بیش از همه اهمیت و اولویت می‌یابد نقش پررنگ جامعه به عنوان مخاطبان و مصرف‌کنندگان محصولات از یک سو و از سوی دیگر به منزله کارکنان و نیروهای واحدهای مختلف صنعتی است.

از همین جاست که تعامل مثبت و مؤثر صنعت و جامعه خود را به روشنی نمایان می‌سازد و توجه جدی به شهروندان جامعه و رعایت حقوق آنان که حقیقتاً تنها راه توسعه و تداوم فعالیت‌های کارآفرینانه و صنعتی است، به صورت بنیادین ضرورت می‌یابد.

با اتخاذ چنین دیدگاهی است که   با الهام از اندیشه های بلند بنیانگذار مجموعه ، مهندس حسن قلی نواز ، همواره جهت کسب رضایت صنعتگران و درک و دریافت عمیق دیدگاه ها و نظرات این عزیزان تلاش داشته و دارد . تلاشی که مرکز ثقل آن عملیاتی و اجرایی نمودن انتظارات و توقعات صنعتگران ارجمند در حد وسع و توان است .

اهداف استراتژیک

افزایش تعداد کسب‌و‌کارهای تجاری  به ۲۰ کسب‌وکار تا سال ۱۴۰۴

افزایش تعداد گروه‌کالاهای تجاری  به ۴۰۰۰۰ گروه کالا تا سال ۱۴۰۴

ارزش‌های سازمانی

نتیجه گرایی 

مشتری‌مداری 

اشتغال آفرینی پویا

اشاعه روحیه رهبری 

توسعه همکاری‌های تجاری

ارتقاء جایگاه اجتماعی سازمان

یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر 

انعطاف‌پذیری در انجام فعالیت‌ها

توسعه و مشارکت همکاران و انجام کار گروهی 

مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در مقابل عملکرد